Privatumo politika

YoloRent.com Privatumo Politika

Naudodamasis YoloRent.com paslaugomis, vartotojas priima ir sutinka su sekančiomis taisyklėmis:

 1. nenaudoti jokio įrenginio ar nenaudoti jokio prietaiso ar kompiuterinių programų, kurios turės tiesioginės ar netiesioginės įtakos rezervavimo sistemai ar leistų programai ieškoti arba rinkti informaciją apie kainas bei kitus duomenis.
 2. nebandyti paveikti ar kitaip sutrikdyti rezervacinės sistemos normalią veiklą. Bet koks bandymas sutrikdyti sistemos veiklą iškart bus blokuojamas. 
 3. nenaudoti rezervavimo sistemos neteisėtiems veiksmams, kurie yra draudžiami pagal bendrąsias nuostatas.
 4. nenaudoti rezervavimo sistemos klaidingoms ar netikroms rezervacijoms, taip pat nevykdyti rezervacijų norint sužinoti kainas ar kitą informaciją apie tiekėjus.
 5. nenaudoti prekinio ženklo "YoloRent" ar asociatyvinio, bet kokio kito tiekėjo prekinio ženklo prieš tai negavus agento raštiško sutikimo.
 6. nenaudoti ir neplatinti rezervacijos sistemos komercijos tikslams negavus raštiško agento sutikimo.
 7. pažeidus bet kokį susitarimą agentas turi teisę reikalauti atlyginti padarytą žalą.
 8. informuoti automobilių nuomos kompaniją apie nuomos metu ar prieš ją susidariusias ar esamas ypatingas sąlygas.
 9. nedelsiant informuoti automobilių nuomos tiekėją avarijos atveju.
 10. rezervacijos sistemą ar automobilių nuomos kompaniją neatsako už kliento patirtus nuostolius nesilaikant nuomos sąlygų.
 11. automobilių nuomos paslaugų tiekėjui klientas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, galiojantį vairuotojo pažymėjimą, galiojančią kreditinę kortelę, išduota kliento vardu,bei užsakymo patvirtinimą. Kitu atveju paslaugų tiekėjas gali atsisakyti suteikti paslaugą be galimybės susigrąžinti patirtas išlaidas.
 12. jei vėluojama atsiimti automobilį, būtina automobilių nuomos paslaugų tiekėjui apie tai pranešti nurodant tikslų atvykimo laiką. Kitu atveju nuomos tiekėjas gali nebeteikti paslaugų.
 13. vėluojant atsiimti automobilį, nuomos kompaniją priklausomai nuo nuomos sąlygų gali atisakyti suteiktį paslaugą, nekompensuojant patirto nuostolio.
 14. kad kliento duomenysthat his/her personal data, needed to ensure the appropriate level and implementation of the service, shall be transferred to the Republic of Lithuania, where it will be analyzed and saved,
 15. norint sėkmingai atlikti užsakymą, būtina nurodyti: vardą, pavardę, amžių, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, kreditinės ar debetinės kortelės numerį ir informaciją apie naudotoją, kuri garantuoją tinkamą paslaugų apmokėjimą ar pinigų rezervavimą. 
 16. visi kliento nurodyti duomenys yra reikalingi norint sėkmingai atlikti rezervaciją ir yra siunčiami paslaugų tiekėjui arba organizacijai, tikrinančiai banko kortelės duomenų tikrumą bei saugumo reikalavimų atitikimą. Taip pat duomenys siunčiami rezervacijos sistemai, norint atlikti privalomiems veiksmams rezervacijos atlikimui.
 17. informuojame, kad kliento asmens duomenys naudojami rezervacijos atlikimui gali būti siunčiami į šalis su skirtingais saugumo reikalavimais.
 18. kliento elektroninis paštas gali būti naudojamas norint klientui suteikti informaciją apie pačią atliktą rezervaciją ar kitus su nuomą susijusius reikalus. Taip pat, norint suteikti naujausią informaciją susijusią su rezervacijos sistema www.YoloRent.com. 
 19. kliento telefono numeris gali būti naudojamas tik specialiais atvejais susijusiais su automobilio nuoma, jos rezervacija, pakeitimais ir kt... 
 20. kad rezervacijos sistema gali pateikti kliento duomenis tiekėjams ar partneriams, kurių pastarieji nekaupia ar neįtraukia į savo duomenų bazes, nebent pats klientas sutinka.

Teikdami auto nuomos rezervavimo paslaugas YoloRent.com įsipareigoja sekančiai:

 1. kliento telefono numeris gali būti naudojamas tik būtiniesiems veiksmas: iškilus nesklandumams su rezervacija, avarijos atveju ar kitai neatideliotinai informacijai suteikti.
 2. rezervacijos sistema gali teikti automobilių nuomos paslaugas teikiančioms įmonėms būtinuosius kliento duomenis, už kurių saugumą atsako paslaugų tiekėjas.
 3. rezervavimo sistema veikia 24 valandas per parą, tačiau ji pasilieka sau teise sustabdyti ar išjungti sistemą laikinai, norint pašalinti iškilusias problemas, klaidas ar įdiegti atnaujinimus. Taip pat dėl kitų objektyvių priežasčių.
 4. rezervavimo sistema įsipareigoja saugoti kliento asmens duomenis vadovaujantis pagal ES duomenų apsaugos įstatymą (BDAR) ir duomenis naudoti tik UAB "Jolorenta" tikslais.
 5. pranešti vartotojams apie bet kokius bendrųjų nuostatų ir sąlygų pakeitimus ar papildymus.

Duomenų apsaugos informacija

Vartotojas yra informuotas ir sutinka, kad:

 1. kad kliento asmens duomenys ir banko kortelės duomenys surinkti per "YoloRent.com" rezervavimo sistemą yra saugomi pagal ES asmens apsaugos įstatymą- BDAR.
 2. kad asmens duomenys būtų prieinami per saugų serverį, kuriame naudojamas 256-bitų šifravimas, siekant apsaugoti naudotojo duomenis.
 3. kad saugų ryši nurodo vartotojo naršyklėje esantis spynelės simbolis.
 4. kad užrakintos spynos simbolis nurodo vartotojui saugią jungtį, o atrakintos spynos simbolis nurodo nesaugią jungtį.

 

© YoloRent.com, registered under the name UAB Jolorenta, company code 304557074, Address Pušų str. 48-24, Lithuania, Phone +3706 30 999 60.