Privātuma politika

YoloRent.com Privātumo Politika

Izmantojot YoloRent.com pakalpojumus, lietotājs pieņem un piekrīt sekojošiem noteikumiem:

 1. neizmantot nevienu ierīci, vai neizmantot datorprogrammas, kas tieši vai netieši ietekmēs rezervēšanas sistēmu vai ļaus programmai meklēt vai apkopot cenu informāciju un citus datus.
 2. nemēģināt ietekmēt vai citādi traucēt rezervēšanas sistēmas normālu darbību. Jebkurš mēģinājums pārtraukt sistēmas darbību tiks nekavējoties bloķēts.
 3. neizmantot rezervēšanas sistēmu nelikumīgām darbībām, kuras saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem ir aizliegtas.
 4. neizmantot rezervēšanas sistēmu kļūdainām vai nepatiesām rezervācijām, kā arī atturēties no rezervācijas, lai uzzinātu cenas vai citu informāciju par piegādātājiem.
 5. nelietot preču zīmes "YoloRent" vai saistīta uzņēmuma, jebkura cita piegādātaja preču zīmi bez iepriekšējas rakstiskas aģenta atļaujas.
 6. neizmantot un neizplatīt rezervēšanas sistēmu komerciāliem mērķiem bez aģenta rakstiskas piekrišanas.
 7. jebkurā līguma pārkāpšanas gadījumā aģents ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību.
 8. informēt automobiļu nomas uzņēmumu par nomas laikā vai pirms tam radušos vai esošos īpašos nosacījumus.
 9. nekavējoties informēt automobiļu nomas pakalpojumu sniedzēju par auto negadījumu.
 10. rezervācijas sistēma vai automobiļu nomas uzņēmums nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies klientam, neievērojot nomas nosacījumus.
 11. automobiļu nomas pakalpojumu sniedzējam klients uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu, derīgu autovadītāja apliecību, derīgu kredītkarti, kas izsniegta klienta vārdā, kā arī pasūtījuma apstiprinājumu. Pretējā gadījumā pakalpojuma sniedzējs var atteikties sniegt pakalpojumu bez iespējas atgūt radušās izmaksas.
 12. ja kavējaties saņemt automašīnu, obligāti informējiet automobiļu nomas pakalpojumu sniedzēju par precīzu ierašanos laiku.Pretējā gadījumā īres pakalpojumu sniedzējs var atteikt sniegt pakalpojumu.
 13. kavējoties saņemt automobili, nomas uzņēmums, atkarībā no nomas nosacījumiem, var atteikties sniegt pakalpojumu, neatlīdzinot radušos zaudējumus.
 14. klienta dati, kas nepieciešami pareizam pakalpojuma līmenim un tā ieviešanai, tiek izmantoti saskaņā ar Lietuvas Republikā spēkā esošajiem likumiem.
 15. lai veiksmīgi veiktu pasūtījumu, Jums jānorāda: vārds, uzvārds, vecums, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, kredītkartes vai debetkartes numurs un lietotāja informācija, kas garantē pareizu maksājumu vai naudas rezervāciju.
 16. visi klienta sniegtie dati ir nepieciešami veiksmīgas rezervācijas veikšanai un tiek nosūtīti pakalpojuma sniedzējam vai organizācijai, kas pārbauda bankas kartes datu autentiskumu un drošības prasību atbilstību. Kā arī dati tiek nosūtīti rezervēšanas sistēmai, lai veiktu obligātas darbības rezervēšanas veikšanai.
 17. informējam, ka klienta personas dati, kas tiek izmantoti rezervēšanas veikšanai, var tikt nosūtīti valstīm ar atšķirīgām drošības prasībām.
 18. klienta e-pastu var izmantot, lai sniegtu klientam informāciju par pašu rezervāciju vai citiem ar īri saistītiem jautājumiem. Tāpat, lai sniegtu atjauninātu informāciju, kas saistīta ar rezervēšanas sistēmu www.YoloRent.com.
 19. klienta tālruņa numuru var izmantot tikai īpašos gadījumos, kas saistīti ar automobiļa nomu, rezervēšanu, izmaiņām un tml...
 20. rezervēšanas sistēma var sniegt klienta datus piegādātājiem vai partneriem, kuri neuzkrāj un neievieto savu datu bāzē, ja vien pats klients tam nepiekrīt.

Sniedzot automašīnu nomas rezervēšanas pakalpojumus YoloRent.com apņemas:

 1. klienta tālruņa numuru var izmantot tikai nepieciešamās darbības gadījumā: rezervēšanas neskaidrību, avārijas gadījumā vai citas steidzamas informācijas sniegšanas gadījumā.
 2. rezervēšanas sistēma var nodrošināt automašīnu nomas pakalpojumus sniedzošiem uzņēmumiem obligātos klientu datus, par kuru drošību atbild pakalpojumu sniedzējs.
 3. rezervēšanas sistēma darbojas 24 stundas diennaktī, bet tā patur tiesības īslaicīgi apturēt vai atslēgt sistēmu, lai atrisinātu radušās problēmas, kļūdas vai veikt atjauninājumus. Kā arī citu objektīvu iemeslu dēļ.
 4. rezervēšanas sistēma apņemas aizsargāt klienta personas datus saskaņā ar ES datu aizsardzības likumu (BDAR) un izmantot datus tikai UAB "Jolorenta" vajadzībām.
 5. informēt lietotājus par visām izmaiņām vai papildinājumiem vispārējos noteikumos.

Datu aizsardzības informācija

 Patērētājs ir informēts un piekrīt, ka:

 1. klienta personas dati un bankas karšu dati, kas apkopoti izmantojot "YoloRent.com" rezervēšanas sistēmu ir aizsargāti saskaņā ar ES personas aizsardzības likumu - BDAR.
 2. personas dati būtu pieejami izmantojot drošu serveri, kas izmanto 256-bitu šifrēšanu, lai aizsargātu lietotāja datus.
 3. drošu saiti lietotāja pārlūkprogrammā norāda slēdzenes simbols.
 4. bloķētas slēdzenes simbols norāda lietotājam drošu savienojumu, bet atbloķētas slēdzenes simbols norāda nedrošu pieslēgumu.

 

© YoloRent.com, registered under the name UAB Jolorenta, company code 304557074, Address Pušų str. 48-24, Lithuania, Phone +3706 30 999 60.